TJENESTER

TREFELLING

Har du et eller flere trær som skygger for sola, stenger utsikt eller annet, så hjelper vi deg med å felle på en sikker og trygg måte.

OPPKAPPING

Dersom du ønsker å få trærne oppkappet i vedlengde hjelper vi deg selvsagt med dette.

AVSTANDSREGULERING

Tynning og avstandsregulering i plantefelt, granfelt og i lauvskog.

TOMTERYDDING

Beskjæring av busker og hekker, felling og rydding på tomter.

FELLING FOR HOGSTMASKIN

Tar oppdrag med manuell hogst for hogstmaskin.

BORTKJØRING

Vi tilbyr bortkjøring og fjerning av avfallet.

VAKTMESTERTJENESTER

Plenklipping, snørydding av tun, bortkjøring av avfall, maling og småsnekring.

Simonsen Skog & Hage

Org. nr 920906567

📞 994 84 448